ရှာဖွေပါ

ရလဒ်များကို ရှာပါ

ယခုဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်ရှိ ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး ဒေတာစာရွက်စာတမ်းများ (SDS) အနေဖြင့် သင့်နိုင်ငံ၏ ဉပဒေပြုရေးဆိုင်ရာ ပြုဌာန်းချက်များနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိနိုင်မည် မဟုတ်ပါ။ SDS မိတ္တူတစ်စောင်ကို သင့်နိုင်ငံ၏ ဉပဒေပြုရေးဆိုင်ရာ ပုံစံဖြင့် ရရှိနိုင်ရန်အတွက် ကျေးဇူးပြုပြီး သင်၏ ဒေသတွင်း 3M ဌာနခွဲသို့ ဆက်သွယ်ပါ သို့မဟုတ် နောက်ထပ်သိရှိနိုင်ရန် +662 666 3666 သို့ ခေါ်ဆိုပါ။ ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် ဒေသန္တရဘာသာစကားဖြင့် ထောက်ပံ့ပေးထားပါသည်။ အခြားနိုင်ငံများအတွက် အွန်လိုင်း SDS အချက်အလက်များကိုလည်း

ယခုဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်ရှိ ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး ဒေတာစာရွက်စာတမ်းများ (SDS) အနေဖြင့် သင့်နိုင်ငံ၏ ဉပဒေပြုရေးဆိုင်ရာ ပြုဌာန်းချက်များနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိနိုင်မည် မဟုတ်ပါ။ SDS မိတ္တူတစ်စောင်ကို သင့်နိုင်ငံ၏ ဉပဒေပြုရေးဆိုင်ရာ ပုံစံဖြင့် ရရှိနိုင်ရန်အတွက် ကျေးဇူးပြုပြီး သင်၏ ဒေသတွင်း 3M ဌာနခွဲသို့ ဆက်သွယ်ပါ သို့မဟုတ် နောက်ထပ်သိရှိနိုင်ရန် +662 666 3666 သို့ ခေါ်ဆိုပါ။ ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် ဒေသန္တရဘာသာစကားဖြင့် ထောက်ပံ့ပေးထားပါသည်။ အခြားနိုင်ငံများအတွက် အွန်လိုင်း SDS အချက်အလက်များကိုလည်း

 

သိကောင်းစရာများကို ရှာဖွေပါ

3M ထုတ်ကုန်များအတွက် ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးဆိုင်ရာ ဒေတာစာရွက်စာတမ်းများ (SDS) ကို အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သည့် ကုန်ပစ္စည်းသုံးစွဲသူများအတွက်လည်း ထုတ်ပေးထားပါသည်။

3M အနေဖြင့် သင့်အား SDS အချက်အလက်များကို ရယူခွင့်ပြုခြင်း၊ 3M မှ ကြိုတင် သဘောတူချက်မပါဘဲ ထောက်ပံ့ထားသည့် အချက်အလက်များကို ကုန်ကျစရိတ်အခမဲ့ဖြင့် အပြည့်အဝမိတ္တူရယူခြင်းတို့ကို ခွင့်ပြုထားသော်လည်း ကိုယ်ကျိုးရယူရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် မိတ္တူကိုဖြစ်စေ သို့မဟုတ် မူရင်းကိုဖြစ်စေ ပြန်လည်ရောင်းချခြင်း သို့မဟုတ် အခြားနည်းဖြင့် ဖြန့်ဝေခြင်းတို့ ပြုလုပ်ခြင်းကို တားမြစ်ထားသည်။

 

ထုတ်ကုန် အမည်/နံပါတ်

သင့်အနေဖြင့် ထုတ်ကုန်အမည်နှင့် မော်ဒယ်နံပါတ်များကဲ့သို့သော ထုတ်ကုန် အမည်/နံပါတ်နယ်ပယ်ရှိ စကားဆက်များနှင့် နံပါတ်များကို ရိုက်ထည့်နိုင်ပါသည်။

ဉပမာ-  desk cleaner 573 (စားပွဲ သန့်ရှင်းရေးပစ္စည်း 573) ဟု ရိုက်ထည့်လိုက်ပါ-

 

SDS နှင့် 3M ID နံပါတ် ပုံစံ

ဉပမာ- 10-0157-7 နှင့် 70-0160-6830-9

 

SDS နံပါတ်များ

အဆိုပါနံပါတ်များကို ထုတ်ကုန်ထုပ်ပိုးသည့်နေရာတွင် ရံဖန်ရံခါ တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။

 

အပိုင်းအစများ

SDS နံပါတ်တစ်ခုလုံးကို မသိဘဲဖြစ်နေပါလား။ ကိန်းဂဏန်း အနည်းဆုံးနှစ်လုံးကိုသာ ရိုက်ထည့်လိုက်ပါ။

 

SDS မေးခွန်းများ

သင့်အနေဖြင့် တိကျသည့် SDS အချက်အလက်ကို ရှာမတွေ့ပါက ကို ခေါ်ဆိုလိုက်ပါ။ +662 666 3666


  • 3M ထုတ်ကုန်များအတွက် ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးဆိုင်ရာ ဒေတာစာရွက်စာတမ်းများ (SDS) ကို အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သည့် ကုန်ပစ္စည်းသုံးစွဲသူများအတွက်လည်း ထုတ်ပေးထားပါသည်။
    3M အနေဖြင့် သင့်အား SDS အချက်အလက်များကို ရယူခွင့်ပြုခြင်း၊ 3M မှ ကြိုတင် သဘောတူချက်မပါဘဲ ထောက်ပံ့ထားသည့် အချက်အလက်များကို ကုန်ကျစရိတ်အခမဲ့ဖြင့် အပြည့်အဝမိတ္တူရယူခြင်းတို့ကို ခွင့်ပြုထားသော်လည်း ကိုယ်ကျိုးရယူရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် မိတ္တူကိုဖြစ်စေ သို့မဟုတ် မူရင်းကိုဖြစ်စေ ပြန်လည်ရောင်းချခြင်း သို့မဟုတ် အခြားနည်းဖြင့် ဖြန့်ဝေခြင်းတို့ ပြုလုပ်ခြင်းကို တားမြစ်ထားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် ##discLink1## ဒေသန္တရဘာသာစကားဖြင့် ထောက်ပံ့ပေးထားပါသည်။