Sodelovanje ljudi
Postavljanje jasnih pričakovanj za dobavitelje

Izboljšanje kakovosti življenja v sodelovanju z našimi dobavitelji, se začne z vzpostavitvijo pravilne poslovne politike.

Delo z dobavitelji

Postavljanje jasnih pričakovanj za dobavitelje

V okviru našegaStandard določitve virov trajnostnosti (PDF, 20 KB), so pričakovanja za dobavitelje navedena prek Politika dobavne verige podjetja 3M: okolje, zdravje in varnost (EHS), transport, delo/človeški viri in dobavljeni materiali. Ta politika se nanaša na izbiro in sodelovanje z vsemi dobavitelji, ki opravljajo storitve za podjetje 3M po vsem svetu. Izvajamo selektivno ocenjevanje uspešnosti dobaviteljev v skladu z navedeno poslovno politiko. Če se ugotovi neskladnost, bo podjetje 3M poskušalo odpraviti neskladnosti i pomanjkljivosti skozi delo z določenim dobaviteljem. Od dobaviteljev pričakujemo, da izdelajo načrt korektivnih ukrepov, s pomočjo katerega bo svoje dejavnosti uskladil z našo poslovno politiko. V primeru, da dobavitelj ne izdela takšnega načrta ali ga ne izvaja v praksi, bo podjetje 3M prekinilo poslovni odnos.

V letu 2000 smo si postavili cilj, da ponovno preučimo najmanj 80% stroškov do dobaviteljev v naslednjih državah: Kitajska, Indija, Koreja, Malezija, Tajvan, Tajska, Brazilija, Mehika, Rusija in Turčija, vse z namenom preverjanja skladnosti s standardi podjetja 3M na področju okolja, zdravja in varnosti (EHS), transporta, dela in človeških virov in to do leta 2005. V letu 2013 smo dosegli naš cilj in ponovno preučili 80% naših stroškov v navedenih državah.

 


Konfliktne rudnine

  • Eno od vprašanj s katerim se ukvarja poslovna politika podjetja 3M v dobavni verigi so t.i. konfliktne rudnine. Bistvo je, da so dejavnosti povezane s pridobivanjem rudnin (predvsem kositer, tantal in zlato) v Demokratični republiki Kongo (DRK) pripeljale do razvoja skrajnega nasilja v regiji in do zahteve v okviru Dodd-Frankovega zakona o finančni reformi iz leta 2010, kjer ameriška podjetja, ki se kotirajo na borzi navajajo vire omenjenih materialov, potrebnih za delovanje oziroma proizvodnjo njihovih izdelkov ali izdelkov, v okviru pogodbene proizvodnje.

    Programi obveznega spremljanja, ki ga podjetje 3M izvaja v zvezi z državo izvora in rudninam, ki so predmet vojne, so opisani v obliki SD obrazca in poročajo o krvavih rudninah podjetja 3M za leto 2013, in so na voljo na naslednji povezavi: SEC Filings.

    Podjetje 3M je član pobude Conflict-Free Sourcing Initiative (CFSI), ki vključuje vse industrijske panoge in je ustanovljena z namenom, da bi razvili sistem za nadzor talilnic in predelovalcev prek neodvisnih revizij v okviru CFS programa (CFSI’s Conflict Free Smelter). Podjetje 3M spodbuja svoje dobavitelje in druga podjetja, ki tega še niso storili, da postanejo člani CFSI. Povečana udeležba po dobavni verigi bo okrepila skupna prizadevanja da dodatno vplivajo na talilnice in predelovalce, da se pridružijo programu CFS in da so prepoznavne kot podjetja, ki ne spodbujajo konflikte v DR Kongo (Demokratična republika Kongo). V okviru zavezanosti vrednotam, ki promovirajo CFSI in program CFS, podjetje 3M je v januarju leta 2014 dala donacijo CFSI Skladu za talilnice, ki zagotavlja finančno podporo talilnicam, ki so predmet prve revizije v okviru programa CFS. Ta sklad spodbuja talilnice, da se pridružijo programu CFS in pridobijo certifikat kot podjetje, ki ne spodbuja konfliktov v Demokratični republiki Kongo (Demokratična republika Kongo).

    Podatki namenjeni za dobavitelje so na voljo na naslednji povezavi:Conflict Minerals.