Gozdna krajina
Naša zavezanost k trajnostnemu gozdarstvu

Prepričani smo, da imamo odgovornost in dolžnost, da zaščitimo kritične habitate, rastlinske in živalske vrste po vsem svetu.

Zavezanost podjetja 3M k trajnostnemu gozdarstvu

3M je eno izmed najbolj priznanih mednarodnih podjetja za svojo zavezanost do varstva okolja.

Že več kot 40 let, podjetje 3M zaseda vodilno mesto med največjimi svetovnimi podjetji in je med prvimi uvedla pojem trajnostnosti v svojih proizvodnih postopkih, ki se začne z revolucionarnim programom Stroškovne učinkovitosti preprečevanja onesnaževanja (3P) iz leta 1975 z širokim spektrom trajnostnih izdelkov, ki jih imamo danes.

Prav tako smo pred svoje podjetje določili stroge okoljevarstvene cilje, z namenom spopadanje s problemom podnebnih sprememb, upravljanja z vodami, emisij plinov v ozračje in zmanjševanje odpadkov, ob istočasnem izboljšanju recikliranja in povečanje vsebnosti recikliranih materialov v naši embalaži.

Kot globalno podjetje, smo prepričani, da imamo odgovornost do družbe na splošno in še posebej do skupnosti, v katerih živimo in delamo. To med drugim vključuje tudi zaščito ogroženih vrst in habitatov. Za ta namen smo namenili več kot 20 milijonov $ Družbi za varstvo narave (The Nature Conservancy), da bi zaščitili ogrožene biotske raznovrstnosti in habitate po vsej ZDA, na Kitajskem, v Mehiki in Braziliji.

 


Odgovorni nabava papirja

  • Kot del naših skupnih prizadevanj za trajnostnost, smo vzpostavili dolgoročno zavezanost odgovornemu gospodarjenju z gozdovi. Zato izdelke iz papirja nabavljamo od dobaviteljev, za katere verjamemo, da delijo iste vrednote kot mi in so enako zavezani k varovanju gozdnih površin.

    Spletna stran 3M določitve virov celuloze in papirja  je zasnovana tako, da zagotovi, da vsa neobdelana lesna vlakna, ki se uporabljajo pri izdelavi naših izdelkov iz papirja in embalaže izvirajo iz virov, ki sodelujejo pri varstvu gozdov ter spoštujejo pravice delavcev in ljudi, ki živijo v gozdovih ali katerih življenje je odvisno od gozdov. Podjetje 3M uporablja samo neobdelano vlakno znanega in dokazano zakonitega izvora, in je pridobljeno ob spoštovanju načela varstva gozdov z bogatim rezervam ogljika, za ohranjanje vrednosti gozdov, kot tudi človekovih pravic delavcev in avtohtonih prebivalcev.

    Mi smo v partnerskem odnosu z Gozdnim skladom (The Forest Trust - TFT), ki je neprofitna organizacija z bogatimi izkušnjami pri zagotavljanju smernic za podjetja, pri razvoju in izvajanju odgovornega izkoriščanja celuloze in papirja ter izboljšanju gospodarjenja z gozdovi skozi svetovne dobavne verige. Zavzemamo se, skupaj z našimi neposrednimi in posrednimi dobavitelji, da bomo zagotovili sledljivost surovin, ki jih 3M uporablja, od tovarne papirja do gozda, da jih bomo s svojo poslovno politiko usposabljali o gozdarskih problemih, ter da jih podpremo v njihovih prizadevanjih za vzpostavitev lastnih programov sledenja izvora surovin. S takšnim sodelovanjem v okviru naše poslovne politike, izkoriščamo moč naše dobavne verige z namenom spodbujanja odgovornega izkoriščanja virov in trajnostnost gozdnega bogatstva po vsem svetu.


Trajnostne inovacije

  • Podjetje 3M še naprej spodbuja trajnostni razvoj izdelkov. Eden od primerov so naši Post-it® okolju prijazni lističi (Post-it® Greener Notes) in Post-it® lističi iz recikliranega papirja (Post-it® Recycled Notes), ki so narejeni iz 100% recikliranega papirja in embalaže, ki je izdelana iz 100% recikliranega kartona. Nudimo tudi Post-it® 100% reciklirane samolepljive lističe (100% Recycled Pop-Up Notes), Post-it® okolju prijazne označevalce (Post-it® Greener Pagemarkers ) in Post-it® reciklirane listne table (Post-it® Recycled Easel Pads). Vsi Post-it® lističi so 100% primerni za recikliranje. 

    Nekateri izdelki Post-it® in Scotch® blagovne znamke, zdaj uporabljajo revolucionarno lepilo, ki je narejeno predvsem iz obnovljivih rastlin. Na ta način se zmanjšuje uporabo nafte v proizvodnem postopku, kar je seveda dobro za okolje.

    Vse zgoraj navedeno prispeva k ohranitvi gozdov v svetu, zmanjšuje vplive podnebnih sprememb in izboljšuje kakovost življenja po vsem svetu. Delo z našimi dobavitelji, zaposlenimi, strankami in interesnimi skupinami v skupnosti, bomo še naprej izpolnjevali potrebe današnje družbe, ob upoštevanju potreb prihodnjih generacij.