Sodelovanje med ljudmi
Posvečenost načelom globalnega dogovorjanja ZN

3M s ponosom upošteva spoštovanje načel na področju človekovih pravic, dela, varstva življenjskega okolja in boja proti korupciji.

Globalni dogovor ZN

Globalni dogovor ZN (UNGC) predstavlja strateško politično pobudo za dejavnosti, ki so posvečene usklajevanju svojega poslovanaj in poslovne strategije z desetimi univerzalno sprejetimi načeli na področju človekovih pravic, dela življenjskega okolja in boja proti korupciji. 3M je postala članica-podpisnica Globalnega dogovora ZN v februarju 2014.


 


 

 • Inge Thulin - Izršni direktor

  Naša opredelitev - Sporočilo našega predsednika in izvršnega direktorja

  Z zadovoljstvom lahko potrdim, da 3M podpira deset načel globalnog dogovora ZN. Čeprav smo vedno ravnali v skladu s temeljnimi vrednotami, ki jih zastopa UNGC, smo ponosni, da smo tudi na tak formalen način uradno objavili svojo opredelitev za ta načela. Skozi to opredelitev izkazujemo svoj namen, da omenjena načela sprejmemo in jih naredimo za sestavni del strategije, kulture in vsakodnevnih poslovnih aktivnosti naše družbe. Prav tako se vedno radi vključujemo in iščemo sodelovanje pri projektih, ki bodo pripeljali do napredka in splošnega razvoja ciljev Združenih narodov širom po svetu.

  S spoštovanjem,

  Inge G. Thulin
  Predsedujoči upravnega odbora, Predsednik in izvršni direktor


Načela

 • Človekove pravice

  Načelo 1: Gospodarski subjekti bi morali podpirati in spoštovati zaščito mednarodno razglašenih človekovih pravic; in 
  Načelo 2: preverite, da ne sodelujete pri zlorabi človekovih pravic.

 • Delovna sila

  Načelo 3: Gospodarski subjekti bi morali podpirati prosto združevanje ion učinkovito priznavnaje pravice do združenega dela;
  Načelo 4: odprava vseh oblik prisilenga dela in dela na silo;
  Načelo 5: učinkovito odpravljanje izkoriščanja otrok, in
  Načelo 6: odprava diskriminacije na področju zaposlovanja in dela.

 • Življenjsko okolje

  Načelo 7: Gospodarski subjektibi morali podpirati uporabo previdnostnih ukrepov glede morebitnih nevarnosti za življenjsko okolje; 
  Načelo 8: prevzem pobude z namenom povečanja odgovornosti za varstvo življenjskega okolja; in
  Načelo 9: opogumljati razvoj in upotrebo okoljevarstvenih tehnologij.

 • Boj proti korupciji

  Načelo 10: Gospodarski subjektibi se morali bojevati proti korupciji in jo zatirati v vseh oblikah, vštevši izsiljevanje in podpkupovanje.


Sporočilo družbe 3M o napredku

 • Poslovne aktivnosti in delo družbe '3M' usmerjeni k uporabi 10 načel Globalnega dogovora ZN v okviru poslovnih strategij in poslovanja na globalni ravni so prikazani v našem2014 Sustainability Report. Indeks Globalnega dogovora UN, naveden v poročilu, se sklicuje na vsako izmed 10 načel in prikazuje naš odnos v ustreznih poglavjih.