Industrijske rešitve

Za družbo '3M', trajnost obsega sodelovanje s ciljem iskanja boljših rešitev. S porastom svetovne populacije, zlasti v deželah, kjer je gospodarstvo ćele v razvoju je nujno z globalnim izzivom pristopiti na enoten način, da bi lahko vsi imeli zdravo in izpolnjeno življenje. Zavedamo se, da se tudi naši kupci soočajo z istimi izzivi in da delijo naše trajnostne cilje. Iz tega razloga smo posvečeni partnerskemu sodelovanju s svojimi strankami, da bi prepoznali in skupno poiskali rešitve, ki nas bodo privedle do cilja. In medtem ko mi nenehno povečujemo število izdelkov, ki zadovoljujejo takšne potrebe, lahko vi tukaj o tekočih rešitvah na področju ohranjanja življenjskega okolja (PDF, 6.7MB).

 


Obvladovanje življenjske dobe izdelkov

 • Trajnost ne bi smela imeti roka veljavnosti. Obvladovanje življenjske dobe izdlekov je sestavni del naše procedure uvajanja izdelkov v proizvodnjo povsod po svetu. Ob razvoju novega izdelka na samoem startu postavljamo pomemebna vprašanja: Na kateri način lahko zmanjšamo negativen vpliv izdelka na življensko okolje? Kako bomo organizirali distribucijo izdelka? In kako bomo na koncu odložili izdelek v odpad? Prizadevamo si, da doženemo vse okoljevarstvene, zdravstvene in varnostne posledice puštanja določenega izdelka na trge širom po svetu.

  V letu 2001 smo sprejeli novo politiko Obvladovanja življenske dobe izdelkov, s katero smo vsem našim poslovnim enotam naložili, da izvedejo raziskavo življenske dobe vseh izdelkov, tako novih kot obstoječih. Z na stotine novih izdelkov, ki se vsako leto dajejo na trg imamo stalen pretok možnosti, da izboljšamo okoljevarstvene, zdravstvene in varnostne vplive naših izdelkov.


Embalaža

 • Mi razmišljamo tudi zunaj škatle. Ravno tako tudi sâm karton, ovitek in vrečka. Ključni del našeg procesa obvladovanja življenskega ciklusa izdelkov je naše neprenehno prizadevanje, da skozi zmanjšanje dimenzij embalaže ustvarimo prihranke tako v okoljevarstvenem kot v finančnem pogledu. Vpliv embalaže naših idelkov na življenjsko okolje zmanjšujemo skozi spremembe designa, ponovno uporabo, povečanje možnosti za reciklažo in uporabo recikliranih materialov ter učinkovitejše izkoriščanje prostornine zabojnikov. Kot rezultat deosgamo zmanjšanje stroškov za predelavo embalažnega materiala, zmanjšanje stroškova in izpuščanja plinov med prevozi ter zmanjšanje zahtev glede skladiščnega prostora in odlaganje odpada.


Analiza primera

 • Post-It ® zbirno pakiranje

  Naše zbirno pakiranje Post-it® blokcev prispeva k zmanjšanju količine odpada v pisarni in s smim te k zmanjšanju negativnega vpliva na življensko okolje. Zbirna škatlasta embalaža, ki vsebuje 16 ali 24 Post-it® blokcev (Note Pads) predstavlja primerno embalažo in odpravlja potrebo po posamičnemu plastičnemu ovoju. Poleg tega je ovitek embalaže izdelan iz 100% recikliranega papirja z omejeno uporabo črnila.

 • 3M Scotch-Brite™ krtača za ribanje banje in ploščic

  Pomembno smo zmanjšali embalažo naše 3M Scotch-Brite™ krtače za ribanje banje in ploščic. Preoblikovana embalaža obsega odstranitev razdelnika iz valovitega kartona in zmanjšanje gabarita, tako da jemlje še enkrat manja prostora za prevoz in izpostavlajnje.
 • Izkorišćenost kocke

  Za tiste, ki so mislili, da nikoli ne bodo imeli nobene koristi od geometrije iz srednje šole, premislite o prostornini kocke. Na področju skladiščenja in logistike predstavlja “izkoriščenost kocke” pristop čim učinkovitejše izkoriščenosti prostora znotraj nekega skladišča, kamionske prikolice ali zabojnika. Izkoriščenost kocke se načeloma izračunava kot odstotek skupaj razpoložljivega prostora oziroma skupnega “izkoristljivega prostora.” Izkorišćenost kocke se uporablja za zmanjšanje zahtev po skladiščenju in prevozu naših izdelkov.


Udarni izdelki