Globalni izzivi

Mi v družbi '3M' gledamo na trajnost skozi prizmo skupnih globalnih potreb in prihodnosti našega poslovanja. Z naraščanjem svetovne populacije, zlasti še v državah z nerazvitim gospdoarstvom, se je nujno soočiti z izzivi dostopnosti energije in energijske varnosti, pomanjkanjem surovin, zdravstvenim varstvom ljudi, izobraževanjem in razvojem, da bi se ljudem povsod na svetu omogočilo, da živijo zdravo in izpolnjeno življenje.

Vsakega dne imamo v družbi '3M' inovacije, usmerjene k premagovanju najpomembnejših svetovnih problemov na naslednjih področjih:
- Surovin
- Vode
- Energije & varnosti
- Zdravja & zdravstvenega varstva
- Izobraživanja & razvoja

Skozi naše opredelitve in naše cilje se odslikava naša osredotočenost k prispevanju pri premagovanju navedenih globalnih izzivov. Zvedite več o načih ciljih in uspehih. .

 


Zgodbe

 • Odštevanje skozi seštevanje.

  3M™ sredstva za izpolnitev, 3M™ Scotch-Weld™ lepila v tubi in lahki polisulfitni tesnilni silikoni prispevajo k zmanjšanju teže letal, doseganju največje učinkovitosti, omejevanju stroškov na minimum in k izboljševanju trajnosti.

  Odštevanje skozi seštevanje. Odštevanje skozi seštevanje.
 • Kako se ob manj dobi več pri hlajenju strojne opreme.

   3M™ Novec™ tehnični fluidi rabijo manje energije za hlajenje strojne opreme (95% manj, če smo natančni) in omogočajo bolj zgoščeno montažo komponenet strojne opreme.

  Kako se ob manj dobi več pri hlajenju strojne opreme. Kako se ob manj dobi več pri hlajenju strojne opreme.
 • Magija mikrosfer.

  Cubitron™ II abrazivi zadržujejo ostrino, trajano dlje in delujejo bolje od konvencionalnih abrazivnih materialov.
  Magija mikrosfer. Magija mikrosfer.
 • Pa imamo bistro zamisel.

  Uporabljajte srebrne metalizirane polimerske folije, ki so odporne na vremenske vplive, s skupno refleksijom sončnega sevanja do 94% od neposredne osvetlitve. Rezultat: LED luči, ki bolj svetleče svetijo v Afriki.

  Pa imamo bistro zamisel. Pa imamo bistro zamisel.

Zgodbe


 

 • Pogled na drevje v gozdu

  Surovine

  Svetovno prebivalstvo je čedalje bolj številno, ljudje živijo čedalje dlje — in trošijo vse več. Ob tako povečanem pritisku na naše naravne vire in materiale, ki so končni moramo preiti s cenenih reciklabilnih materialov na obnovljive izdelke. Družbe, ki se spopadajo s temi problemi s em ne pomagajo samo našemu planetu, temveč pridobivajo kompetitivno prednost na trgu.

  Družba '3M' se že desetletja ukvarja s temi izzivi in bo nadaljevala z inovacijamo tudi v prihodnosti skozi razvoj obnovljivih nadomestkov za izrabljene vire, tako da bo povečevala uporabo reciklabilnih materialov in nadaljevala s trajnostnim razvojem.

 • Obala

  Voda

  Ljudi jo pijejo, uporabljajo jo v kmetijstvu in v proizvodnji. Zmanjšanje porabe vode in izboljševanje kakovosti vode sta pomembni sestavini obvladovanja življenskega okolja.

  Voda je naš najpommebnejši svetovni naravni vir. Kljub svoji vsestranski prisotnosti predstavlja sladka voda komaj 2.5 celotnih zalog vode na zemlji. Največji del sveže vode se uporablja za namakanje, toda skorajda 30 odstotkov odpade na porabo v gospodinjstvih in v industriji. Čedalje starejša infrastruktura in povečano povpraševanje izpostavljata dostopnost čiste vode kot glavno nalogo za družbo '3M' in naše stranke.

  Za nekater med našimi strankami iskanje ali dobava čiste dostopne vode ni lahka naloga. Mi jim lahko pomagamo pri reševnaju te zagate skozi razvoj tehnologij, ki bodo izboljšale učinkovitost uporabe vode in izboljšale njeno kakaovost.

 • Energija s turbine

  Energija & podnebje

  Dostopnost zanesljive oskrbe z energijo neposredno vpliva na celotno gospdoarstvo in na vse družbene skupnosti. Uporaba energije in podnebni problemi nalagajo sistemske spremembe v pristopu in tukaj smo mi. da to izboljšamo.

  Od izpuščanja plinov v ozračje do uporabe fosilnih goriv, '3M' se skozi proaktiven in kolaborativen pristop ukvarja s problemi energije in podnebnih sprememb — tudi v našem poslovanju in za naše stranke. Problemi v zvezi z učinkovito uporabo energijskih virov in s podnebnimi spremembami so zelo zahtevni in medsebojno povezani. V družbi '3M' smo se osredotočili na dojemanje omenjenih zvez in na iskanje rešitev, s katerimi se promovirajo varčevanje z energijo. infrastruktura za uporabo čiste energije in zmanjšanje izpuščanja toplogrednih plinov v ozračje. Zdaj imamo že veliko število izdelkov in tehnologij, s katerimi se zmanjšuje negativen vpliv uporabe energije na življensko okolje, promovira varčevanje energije in zmanjšuje izpuščanje toplogrednih plinov v ozračje. Naš cilj je, da nadaljujemo in še naprej razvijamo in uvajamo globalne rešitve, da bi lahko dosegali dolgoročne pozitivne vplive na življensko okolje.

 • Zdravniška ordinacija

  Zdravlje in varnost

  Globalni problemi zdravstvenega varstva in varnosti pri delu prevladujejo v vseh delovnih okoljih širom po svetu. Zastrupitve s hrano in bolezni, ki so nastale zaradi onesnažene vode vsako leto povzročijo smrt 3 milijonov ljudi povsod po svetu. V istem času bo povprečno eden od hospitaliziranih pacientov v državah z nizkimi in srednjimi prejemki zbolel za kakšno infekcijo med bolnišničnim zdravljenjem.

  Vlade, korporacije in potrošniki postavljajo globalne zahteve za izboljšanje varnosti, zaščite, zdravstvenega varstva in rešitve za ohranitev neoporečnosti hrane. Kreativne inovacije, tehnologija, izobraževanje in sodelovanje so ključnega pomena, če želimo, da se ukvarjamo z vprašanji zdravja ljudi in varstva pri delu.

  Že desetletja imajo '3M' prave pravcate oddelke, katerih naloga je, d austvarjajo izdelke in storitve, ki so usmerjeni k izboljševanju in varstvu zdravja ljudi, varnosti in zaščiti pri delu. Družba je istočasno omenjeno opedelitev uporabila tudi pri svojih poslovnih dejavnostih.

 • Konstrukcija robotov

  Izobraževanje & razvoj

  Pričakuje se, da bodo stopnje neodvisnosti v svetu ostale na isti ravnoi tudi v letu 2017, zlasti med mlajšim prebivalstvom. Današnji trg dela nudi manj možnosti, večina del, ki so na razpolago, je preveč specializiranih za mlade ljudi in komaj diplomirane študente. Kot tehnološka družba se '3M' zaveda pomembnosti dobro usposobljenih študentov na področjih znanosti, tehnologije inženiringa in matematike (STEM) — potrebni so nam mladi umi, ki bodo vkorakali v specializhirane vloge in dali svoj prispevek naši družbi pri reševanju prihodnjih izzivov.


Ključne teme

 • Številna področja so povezana z navedenimi globalnimi izzivi, za katere smo razvili posebne strategije, politike ali postopke. Poglejte, kako se skozitesno sodelovanje s svojimi dobavitelji in našo politiko verige nabave spopadamo s problemom “ruda in rudnine, okorg katerih se vodijo vojne”. In preberite o naši stalni posvečenosti trajnostnemu gozdarstvu.