3M struktura ozadja
Predani smo k izboljšanju našega poslovanja, našega planeta in življenja vsakega posameznika.
Izboljšanje življenja vseh ljudi je razburljivo in ambiciozno prizadevanje. To je prava stvar in bistvo, kdo smo.

Naša ambicija za vsako življenje

Predstavljajte si svet, v katerem bi bilo izboljšano vsako življenje - kjer so naravni viri vedno na voljo, v katerem imajo vsi ljudje dostop do izobraževanja in zaposlitvenih možnosti, in v katerem so skupnosti varne, zdrave, povezane in uspešne.

Naš cilj je, da prispevamo da takšen svet postane realnost. Toda uresničitev tako velikih ambicij, ne bo enostavno. Zato v podjetju 3M obljubljamo naslednje:
 

 • zavzemali in potrudili se bomo, da bomo ustvarili znanost in tehnologijo, ki nam bodo omogočile doseganje navedenih ciljev.
 • Spodbujali bomo individualno strast in radovednost vsakega posameznika, tako znotraj našega podjetja, kot tudi naših skupnostih, v katerih živimo in delamo.
 • Priznali bomo, da ne moremo uspeti sami in se bomo zavezali k spodbujanju in podpiranju sodelovanja, da bi izboljšali življenje vsakogar na zemlji.

Izvedite več o tem, kako bomo izboljšali življenja.

 


Priče

 • Zakaj je dobro biti v temi.

  Tehnologija 3M™ Speedglas™ filterja za samodejno zatemnjevanje omogoča da zaščitno steklo varilca potemni že za 0,1 milisekund, od trenutka vzpostavitve električnega loka.

  Zakaj je dobro biti v temi. Zakaj je dobro biti v temi.
 • Tukaj je ena svetlejša ideja.

  Uporabite polimerno metalizirano srebrno folijo, odporno na vremenske razmere s totalnim koeficientom refleksije pod dejstvom sončne svetlobe do 94% glede na neposredno svetlobo. Rezultat: svetlejše LED svetilke v Afriki.

  Tukaj je ena svetlejša ideja. Tukaj je ena svetlejša ideja.

Priče


Naša zavezanost in pot

 • Že od leta 1932, smo v ospredju podjetij, ki sprejemajo programe in politike, ki zagotavljajo varstvo okolja, družbeno odgovornost in gospodarsko vitalnost.

  Razširite in poglejte našo celotno časovnico trajnosti.

  1932: Podjetje 3M zagotavlja kratkoročno in dolgoročno zavarovanje za primer invalidnosti in nesposobnosti za delo, pokojninski načrt in načrt za zavarovanja za primer brezposelnosti.


  1949: Podjetje 3M uvaja prvi načrt za nakup delnic za zaposlene.

  1951: Podjetje 3M ustanovi oddelek za varnost in zaščito pri delu.

  1953: Ustanovljena je bila 3M Fundacija, ena od prvih korporacijskih dobrodelnih ustanov v Združenih državah Amerike.

  1961:  Podjetje 3M ustanovi oddelek za vode in sanitarno inženirstvo.

  1963: Ustanovljen je 3M Carlton Society v čast pomembnih tehničnih delavcev v podjetju. 

  1964: V zdravstvenem oddelku podjetja 3M se zaposlijo prvi uradno usposobljeni industrijski higieniki in strokovnjaki na področju varstva pred sevanji.

  1970: Začne se z ocenami vpliva izdelkov na okolje. Ustanovi se organizacija za okoljsko inženirstvo in nadzor onesnaževanjem (Environmental Engineering and Pollution Control (EE&PC)). Storitve oddelka za industrijsko higieno in varstvo pred sevanji se razširijo na dejavnosti podjetja 3M izven Združenih držav Amerike.

  1971: Podjetje 3M uvaja program doniranja zaposlenih/upokojencev v obliki dobrodelnih prispevkov.

  1973: Ustanovi se posebna delovna skupina zaposlenih in oddelek za upravljanje z energijo.

  1974: Podjetje 3M je med prvimi korporacijami, ki nudijo program pomoči za delo od doma svojih zaposlenih, s katerim se zagotavljajo osebno usposabljanje in svetovalne storitve za zaposlene in člane njihove družine.

  1975: Upravni odbor podjetja 3M sprejema okoljevarstveno politiko. Ustanovi se program Stroškovne učinkovitosti preprečevanja onesnaževanja (3P). Doseženi rezultati v prvem letu: 19 projektov prepreči 73,000 ton emisij v zrak in 2.800 ton mulja.

  1977: Podjetje 3M in ameriška Agencija za zaščito okolja (US Environmental Protection Agency) sponzorirata četrto konferenco o preprečevanju onesnaževanja.

  1980: Prvič se v podjetju 3M sprejema politiko varnosti in zdravja pri delu.

  1981: Začne se program okoljskega pregleda.

  1984: Svetovni center za okolje dodeljuje podjetju 3M prvo letno zlato medaljo za mednarodne korporacijske okoljevarstvene dosežke. Podjetje 3M je prva korporacija, ki je svojim zaposlenim zagotovila storitev varstva za bolne otroke. V istem letu, 3M začne z izvajanjem anket med zaposlenimi v ZDA, kot tudi standardno  javnomnenjsko raziskavo na svetovni ravni, vsaki dve leti, z namenom merjenje mnenja zaposlenih. Program 3M CARES (Služba aktiviranja upokojenih delavcev v skupnosti) je zasnovan z namenom zbiranja upokojencev - prostovoljcev pod geslom 3M in njihovega angažiranja v posebnih nalogah.

  1986: Ustanovljena je 3M nagrada za najboljšega prostovoljca v skupnosti.

  1987: V okviru podjetja 3M se ustanovi odbor za korporacijsko varnost, zdravstveno varstvo in varstvo okolja. Začne se 3M program zmanjšanja emisij plinov v ozračje.

  1988: V podjetju 3M je sprejeta politika opuščanja ozonu škodljivih snovi.

  1989: Podjetje 3M določi in javno objavi svoje okoljevarstvene cilje do leta 2000. Sprejeta je 3M politika varnosti in zdravja pri delu in varstvo okolja za zaposlene. Nacionalno združenje za zaščito divjih živali in rastlin (National Wildlife Federation) podeljuje podjetju 3M nagrado za dosežke na področju varstva okolja.

  1990: Na trgu se pojavijo Post-it® lističi v blokcih iz recikliranega papirja. V podjetju 3M je sprejet program varnosti v 16 točkah.

  1991: Ameriška Agencija za zaščito okolja podeli podjetju 3M nagrado za zaščito ozona v stratosferi.

  1993: Podjetje 3M doseže zastavljeni cilj zmanjšanja količine emisij plinov v ozračje na svetovni ravni za 70%. Podjetje prejme prizanje za korporacijsko delovanje Ameriškega združenja za zaščito rib in divjih živali.

  1994: Ameriška Agencija za zaščito okolja podeli podjetju 3M nagrado za dosežke in uspešno sodelovanje v programu 33/50 za prostovoljno zmanjšanje emisij plinov v ozračje.

  1995: Podjetje 3M prva na svetu uvede inhalator z določenim odmerkom brez CFC za zdravljenje astme. Podjetje 3M sproži program za zmanjšanje poškodb in bolezni za 50% v štirih letih. 3M prejme nacionalno nagrado za tehnologijo (National Medal of Technology), najvišje priznanje za tehnične dosežke v Združenih državah Amerike.

  1996: Svet za trajnostni razvoj, ki ga je ustanovil predsednik Clinton,  podeli podjetju 3M predsedniško nagrado za trajnostni razvoj za njen program '3P'. Podjetje uradno uvede sistem okoljevarstvenega upravljanja. V podjetju 3M je razvit načrt svetovne varnosti in zdravja pri delu.

  1997: Podjetje 3M uradno uvede sistem upravljanja življenjskega cikla izdelka z namenom, da se zagotovi upoštevanje okoljskih, zdravstvenih in varnostnih težav pri razvoju novih izdelkov. Strokovnjaki podjetja 3M so prejeli nagrado ,,Heroji kemije'' Ameriškega kemijskega društva za razvoj 3M fluoriranega etra (HFE), kot nadomestek CFC. Podjetje 3M sproži program Lifescapes, ki pomaga svojim zaposlenim zaščititi njihovo zdravje, varnost in dobro počutje na delovnem mestu in doma.

  1998: Podjetje 3M določa varnostne in zdravstvene cilje za zmanjšanje poškodb in bolezni na delovnem mestu za 25% na leto, za obdobje treh let.

  1999: Hamburški Inštitut za varstvo okolja (Hamburger Umweltinstitut of Germany) uvršča podjetje 3M sekundo na drugo mesto po okoljski uspešnosti in zmogljivosti med 50 največjih kemičnih podjetij v svetu.

  2000: Ustanovi se 3M GIVES (Prejete donacije s strani prostovoljne službe).

  2001: Zastavljeni so okoljevarstveni cilji za obdobje do leta 2005. Prispevnem programu podjetja 3M se doda ekološka dimenzija. Podjetje 3M prejme nagrado za odličnost Nacionalne fundacije za vzorna podjetja za izjemen prispevek v korporacijskem delovanju v okviru skupnosti.

  2002: Podjetje 3M je navedeno na seznamu trajnostnega indeksa Dow Jones, kot vodilno v kategoriji industrijskih izdelkov in storitev. Podjetje 3M je prispelo tudi na FTSE (Socially Responsible Investment Index) seznam družbeno odgovornih naložb.  Podjetje 3M prejme tudi nagrado ,,Vizija za Ameriko" združenja Ohranimo lepote Amerike (Keep America Beautiful).

  2003: Podjetje 3M prejme nagrado s strani ameriške Agencije za zaščito okolja za izjemen prispevek k ohranjanju čistega zraka v kategoriji Inovacije v politiki regulativ in predpisov.

  2004: Podjetje 3M prejme leta 2004 s strani ameriške Agencije za zaščito okolja in Ministrstva za energetiko ZDA nagrado 'Energy Star' za njeno vodilno vlogo v upravljanju z energijo.

  2005: Podjetje 3M prejme nagrado ameriške Agencije za zaščito okolja za varstvo podnebja. Podjetje 3M povzame rezultate svojega programa korporacijskih ciljev na področju okoljevarstva v obdobju 2000 – 2005 in ugotovi, da so vsi zastavljeni cilji preseženi, in obenem uvaja nov paket korporacijskih ciljev na področju okoljevarstva za obdobje 2005 – 2010. Podjetje 3M prejme leta 2005 nagrado  Državne okrogle mize o preprečevanju onesnaževanja okolja za uspešnost pri preprečevanju onesnaževanja okolja (MVP2). Ameriška Agencija za zaščito okolja je izbrala podjetje 3M, kot prvo podjetje, ki je na korporacijski ravni osvojila prestižno državno nagrado za spremljanje učinkovitosti varstva okolja (National Environmental Performance Track Outreach Award).

  2008: Podjetje 3M ustanovi oddelek za obnovljive vire energije. in uvaja nova strateška načela trajnostnosti.

  2010: V jesen leta 2010 je podjetje 3M, združeno z ameriško Agencijo za zaščito okolja in Agencijo za nadzor onesnaževanja države Minnesota (MPCA), na sejmu v Minnesoti predstavilo prezentacijo ENERGY STAR, nagrado ameriške Agencije za zaščito okolja. Poglejte video.

  2011: Podjetje 3M ustanovi svoje trajnostne cilje za obdobje do leta 2015. Podjetje 3M prejme že osmo leto zapored zmagovalno nagrado s strani ameriške Agencije za zaščito okolja in Ministrstva za energetiko ZDA, za stalnost izrednega učinka v upravljanju z energijo in za nenehno izboljševanje na tem področju.

  2013: Zaposleni v podjetju 3M so zabeležili več kot 250.000 ur prostovoljnega dela, podjetje 3M pa je dala donacije v skupni vrednosti 61,6 milijonov dolarjev v gotovini in blagu po vsem svetu. 

  2014: Podjetje 3M se pridruži Globalnem dogovoru Združenih narodov (United Nations Global Compact). Pri svojih nenehnih prizadevanj na področju svetovnega varčevanja z energijo, podjetje 3M prejme nagrado ENERGY STAR® ameriške Agencije za zaščito okolja. To je bilo že deseto leto zapored, da je podjetje 3M prislužilo to nagrado, kar je brez primera v svetu industrije.


Naši partnerji

 • Sodelovanje predstavlja pomemben del naše trajnostne strategije. Partnersko sodelovanje uresničujemo s celo vrsto različnih organizacij, da bi na ta način pridobili različne poglede na trajnostni razvoj, da bi lahko bolje doumeli položaj naih delničarjev in mehanizme za učenje iz uspehov in napak naših partnerjev.

 • Logo družbe za varstvo narave(The Nature Conservancy)

  Družba za varstvo narave (The Nature Conservancy)

  Skupaj smo delali pri projektih v ZDA, na Kitajskem, v Braziliji, Kanadi in Mehiki.

 • Slika slapov

  Črni gozdovi (Darkwoods)

  3M Fondacija je zagotovila 500 tisoč dolarjev vredno donacijo kot pomoč največjemu posamičnemu nakupu zasebnega zemljišča v zgodovini Kanade, katerega namen je ohranitev določenih vrst in se razteza od Jellowstona do Jukona. Omenjeno zemljišče bo z združitvijo zaščitenih območij pripomoglo da se obnovijo naselbine karibujev in drugih ogroženih vrst.

 • Dobrodelni skald za ohrnaitev zemljišča pod gozdom

  Partnerstvo v gozdarskem dobrodelnem skladu države Minnesota

  Donacija v znesku 1.5 milijona dolarjev za zaščito 89.000 jutrov na območju severne Minnesote bo omogočila, da to območje ostane eno največjih nedotaknjenih gozdnih prostranstev v vsej državi.

 • Travnati hribi

  Krona celine

  V letu 2011 je 3M zagotovila donacijo v znesku 1 milijona dolarjev za povezovanje mreže 60 milijonov jutarov zaščitenih območij v državni lastnini širom Montane, Idahoja, Wyominga in Južnega dela Britanske Kolumbije. To predstavlja drugi po velikosti nakup zemljišča zaradi ohranitve v zgodovini Severne Amerike.

 • Krediti za zmanjšanje izpuščanja pšlinov v ozračje

  Družbi '3M' so v skladu z okoljevarstvenimi zakoni v ZDA odobrene ugodnosti kot nagrada za zmanjšanje izpuščanja plinov v ozračje pod predpisane meje. V večini primerov smo te ugodnosti vnovčili in prihodek donirali za financiranje projektov na okoljevarstvenem področju ali pa smo same ugodnosti prenesli na državne ali lokalne uprave za namene izboljšanja kakovosti zraka.

 • Institut za svetovne vire (World Resources Institute )

  V sodelovanju z Inštitutom za svetovne vire in z našimi partnerji iz Svetovnega poslovenga sveta za trajnostni razvoj delamo pri razvoju globalnega protokola za kvantifikacijo izpuščanja ogljikovega dioksida v verigi nabave in med življenskim ciklusom izdelkov.

 • Design za življenjsko okolje

  Naše oddelek za gradbeništvo in komercialne storitve sodeluje pri pobudi 'Design za življensko okolje' (DFE) prek Ameriške agencije za varstvo življenskega okolja (EPA). V okviru te pobude delajo raziskovalci družbe '3M', skupaj s strokovnjaki državnih organov pri razvoju učinkovitih kemikalij, ki se lahko uporabljajo v čistilnih sredstvih in ki bodo varne za človekovo zddravje in za življenjsko okolje.