Zaščita dihal pri delu v karoserijski delavnici

 • Da zagotovite zadostno količino zraka za delovanje telesnih funkcij, naše telo potrebuje svež zrak. Ko se pripravljate na barvanje je med barvanjem/ polnjenjem/ nanosom primerja, naše telo izpostavljeno škodljivim snovem, ki lahko škodujejo našemu dihanju in delovanju pljuč.

    

  Dihanje - naša najbolj pomembna telesna funkcija - ki jo je potrebno zaščiti pred

  * Delci - kot prah (''P-Filter'')
  * Plini kot hlapne organske spojine / hlapi topil - (''A-filter'')
  * Nezaželjeno pršenje barve - A2P2 - kombinacija filtra

Delci kot so prah in določene tekoče substance so lahko filtrirane iz zraka preko mask za delce. Hlapi in plini so filtrirani s pomočjo aktivnega ogljika.

Filtrirne maske za delce so klasificirane na podlagi njihovega volumna absorpcije in razreda - razredi med P1 - P3, kjer je P3 najvišja raven zaščite.

Aktivni ogljikovi filtri so klasificirani tako, vendar zgolj v 2-A razrede, kjer je A2 najvišja raven.

Tipičen filter za bravno pršilo je A2P2, kjer so prisotni delci in hlapi istočasno.

Zapomnite si: Ključnega pomena je, da redno menjate filter respiratorni opremi - nasičen filter ne deluje in vas ne ščiti!

Filtri za delce vam omejijo dihanje, ko se nasičijo. Za aktivne ogljikove filtre, je priporočljivo, da jih zamenjate najkasneje v 40 urah po uporabi. Ni zaznavno, ko so filtri 'zamašeni'.

Vedno preverite z vašo državo in navodili za karoserijsko delavnico za izbiro filtra - sledeče informacije so zgolj okvirne. Vedno se prepričajte, da sledite navodilom za respiratorno zaščito.

 • Za kratkotrajno brušenje - nestrupen prah

 • Za običajno brušenje ali varjenje (po možnosti z dodatno zaščito proti ozonu!)

 • Za delo pri visokih koncentracijah prahu in omejenih količinah strupenega prahu. Če ste v dvomih, nosite popolno opremo in zagotovite zunanji dovod svežega zraka.