Ugodnosti

Vpogled v shemo 3M Total Rewards

Tu se lahko razvijate skozi spodbudno delo v vodilni globalni družbi in ste za svoj trud nagrajeni. Kadar ste odlični pri delu, ki ga opravljate s strastjo, prispevate k uspešnosti družbe 3M in dosegate še več uspeha zase. Ozrite se okoli sebe, in videli boste, da so spodbudne priložnosti povsod.

 • Svojo shemo nadomestil in ugodnosti imenujemo »3M Total Rewards«.

  Ta vključuje različne načrte in programe, s katerimi želimo pritegniti, obdržati in motivirati zelo uspešne zaposlene, na katerih slonita naša rast in uspeh. Shema 3M Total Rewards je razdeljena na tri področja:

  Vaša plača. Bodite nagrajeni za svoj trud s konkurenčno izhodiščno plačo in variabilno stimulacijo, vezano na uspešnost podjetja in vašo uspešnost.

  Vaše ugodnosti. Edinstveni viri in vrhunske ugodnosti vam bodo omogočili kar najboljše življenje. Zdravstveno, zobozdravstveno in okulistično zavarovanje, varčevalne in pokojninske sheme, shema nakupa delnic za zaposlene pri 3M in številna druga sredstva vam lahko polepšajo življenje, tako telesno kot finančno.

  Vaše življenje v družbi 3M. Razvijajte se skozi spodbudno delo z vodenjem pomembnih projektov, sodelovanjem z raznolikimi nadarjenimi ljudmi in iskanjem neskončnih priložnosti za izpopolnjevanje svojih spretnosti – pri tem pa uživajte koristi dostopa do številnih nadomestil, programov in sredstev.

Vaša plača

 • Ko v družbi 3M prejmete plačo, je ta priznanje vaših pomembnih prispevkov k poslovnim rezultatom družbe 3M. Ker želimo poskrbeti, da bi se naša plačila skladala z našo željo po nadaljnji konkurenčnosti, 3M redno primerja svoje plače in ugodnosti s tistimi v drugih družbah, ki so primerljiva po velikosti in področju delovanja.

  Vaša plača lahko vsebuje dve sestavini: izhodiščni in variabilni del. Izhodiščni del velja za vse zaposlene, variabilnega pa prejmejo upravičeni zaposleni in lahko vključuje letne, prodajne in druge stimulacije.

  Shema letnih stimulacij
  Shema letnih stimulacij uskladi del plače upravičenih zaposlenih z uspešnostjo podjetja, poslovne enote in zaposlenega. V večini primerov ste upravičeni do te sheme, če ste aktivni zaposleni družbe 3M, prejemate plačo in ne delate v proizvodnji. Zaposleni, upravičeni do prodajne stimulacije, ne sodelujejo v shemi letnih stimulacij.

  Prodajne stimulacije
  Plača vsakega prodajnega predstavnika vključuje izhodiščno plačo in prodajno stimulacijo, ki jo prejema vsak mesec ali četrtletje, odvisno od dejavnosti, ki jo zastopa.

  Shema dolgoročne stimulacije
  Vodstveni delavci (in enakovredni zaposleni) so upravičeni do podelitve delnic na podlagi odgovornosti, individualnega prispevanja in uspešnosti pri vodenju.


Vaše ugodnosti

 • Ugodnosti, povezane z zdravstvenim varstvom, so prav tako pomemben del sheme 3M Total Rewards. Ponujamo celovite, kakovostne ugodnosti za vas in upravičene vzdrževane osebe. Če ste upravičeni, se lahko v večino ponujenih ugodnosti družbe 3M vključite že prvi dan zaposlitve. 3M zagotavlja istospolnim zakoncem zaposlenih enake ugodnosti kot zakoncem nasprotnega spola.

  Zdravstveno, zobozdravstveno in okulistično zavarovanje
  Shema zdravstvene oskrbe družbe 3M pokriva zdravstvene storitve, zdravila, ki se izdajajo na recept, ter zobozdravniške in okulistične storitve. Vse zdravstvene sheme družbe 3M stoodstotno krijejo preventivno zdravstveno oskrbo, če je prejeta od ponudnikov, ki so vključeni v mrežo.

  Prispevki za zdravstveno in zobozdravstveno zavarovanje družbe 3M se odbijejo pred obdavčitvijo, odtegnitev pa se opravi samodejno.

  Računi za povrnitev stroškov zdravstvene oskrbe in oskrbe vzdrževancev
  Naši povrnitveni računi vam omogočajo, da še pred obdavčitvijo oddelite znesek za plačilo nekaterih stroškov zdravstvene oskrbe in/ali dnevne oskrbe vzdrževancev, ki jih sheme ugodnosti družbe 3M ne krijejo.

  Življenjsko zavarovanje
  Da bi vam pomagali ohraniti finančno varnost, 3M ponuja tudi vrsto življenjskih in nezgodnih zavarovanj za vas in upravičene vzdrževance. 3M vam zagotavlja brezplačno osnovno življenjsko zavarovanje ter zavarovanje za nezgodno smrt in invalidnost. Druge oblike življenjskega zavarovanja so mogoče po cenah za skupine.

  Splošna shema nakupa delnic za zaposlene
  Splošna shema nakupa delnic za zaposlene upravičenim zaposlenim ponuja možnost mesečnih nakupov delnic družbe 3M po nižjih cenah, in sicer s priročnimi odtegljaji od plače. Cena za delnice, kupljene po tej shemi, se določi na začetku vsakega meseca in je za 15 odstotkov nižja od zaključnega tečaja delnice 3M na prvi dan trgovanja v mesecu. Upravičeni zaposleni lahko navadno izberejo, da bodo prispevali od 3 do 10 odstotkov svojega upravičenega nadomestila.


 • Ta dokument ni uradni dokument te sheme in ob morebitnem neskladju, nedoslednosti ali dvoumju med temi informacijami in uradnim dokumentom sheme obveljajo določila uradnega dokumenta sheme. 3M si pridržuje pravico, da shemo ugodnosti kadar koli v celoti ali delno spremeni, popravi ali ukine. Niti to, da ste prejeli ta dokument, niti to, da vas dokument kot bralca nagovarja v drugi osebi, ne pomeni upravičenosti do sheme. Do vključitve v shemo so upravičeni samo posamezniki, ki izpolnjujejo zahteve za upravičenost in druga merila, navedena v uradnem dokumentu sheme.