Informacije delodajalca enakih možnosti

V družbi 3M delamo v vključujočem okolju sodelovanja – kjer se zamisli prosto izmenjujejo. Kjer presegamo zemljepisne, kulturne in tržne meje ter tako rešujemo probleme strank. Kjer se spodbujajo odprta komunikacija, ustvarjalnost in raziskovanje.