Zaposleni v 3M v Singapurju
Tu smo vsi na istem.

Vključenost v družbi 3M

Tu lahko pomagate ustvariti boljši svet. Znanost uporabljamo na podlagi sodelovanja in tako vsak dan izboljšujemo življenje ljudi. Smo radovedna in ustvarjalna skupina ljudi, naše zamisli pa preoblikujejo prihodnost.

3M ima pisarne v več kot 70 državah ter zaposluje prek 35.000 ljudi v ZDA in skoraj 55.000 drugod po svetu. Ustvarjamo vključevalno okolje, kjer se ljudje počutijo varne, spoštovane in cenjene ter lahko svobodno ustvarjajo in izumljajo.

V družbi 3M je različnost ključna za inovacijo. Iščemo in cenimo različnost ljudi – pri mišljenju, izkušnjah, etnični pripadnosti, starosti, spolu, veroizpovedi, osebnosti in slogu. Ravno različne spretnosti, izkušnje in sposobnosti naših ljudi poganjajo naše podjetje naprej in nas ohranjajo aktualne.

Različnost je razlika in vključevanje je izkoriščanje teh razlik.
Različnost je razlika in vključevanje je izkoriščanje teh razlik.
Videoposnetek o vključenosti zaposlenih v družbi 3M

Omrežja virov zaposlenih

Omrežja virov zaposlenih družbe 3M so skupine, ki jih vodijo zaposleni in so ključni del iskanja, zaposlovanja in ohranjanja različno nadarjenih in mislečih, kar se sklada z našo korporativno vizijo in strategijami. Omrežja virov zaposlenih družbe 3M zaposlenim omogočajo, da izpilijo svoje spretnosti vodenja ter sodelujejo z ljudmi iz drugih kultur, z drugačnim življenjskim slogom in drugega spola. Te skupnosti sodelujejo z našimi podjetji, da bi zagotovile ustrezno razumevanje strank, kar lahko poveča naš doseg na trgu. Naša omrežja virov zaposlenih se v partnerstvu z družbo 3M lotevajo posebnih poslovnih izzivov, rezultati pa so pogosto nadvse dobri. Mnoga od teh omrežij znajo prepoznati pomemben tržni potencial v specifičnih segmentih strank – od katerih nekateri vsebujejo milijone obstoječih ali morebitnih strank. Nazadnje te skupine pomagajo doseči naš cilj preudarnega obravnavanja različnosti strank, dobaviteljev in prodajnih partnerjev po svetu.


Zaposleni družbe 3M v Italiji

Zaposlovanje raznolikih talentov

Skrbimo, da bi naša delovna sila odražala naše zaveze in stranke, zato:
 

 • sklepamo strateška partnerstva s številnimi poklicnimi združenji, visokimi šolami in univerzami, da bi našli raznolike kandidate;
 • naša omrežja virov zaposlenih sodelujejo pri zaposlitvenih dejavnostih med študenti;
 • se z vlaganjem v jutrišnjo delovno silo zavezujemo k oblikovanju močnega vira talentov.

Globalna infografika družbe 3M glede žensk

Izobraževanje in razvoj

 • Učenka bere iPad

  Podpiramo krepitev vloge posameznika in izobraževanje ter tako ljudem vsepovsod ponujamo priložnost, da živijo kar se da polno življenje.
   

  • Cilj: Vlaganje denarja in izdelkov v izobraževalne, skupnostne in okoljske programe Še naprej bomo vlagali v to, da ljudem po svetu omogočimo več dostopa do znanosti, tehnologije, tehnike, matematičnih in poslovnih spretnosti, ter z vlaganji v okoljske, zdravstvene in varnostne programe izboljševali njihovo življenje. Donacije v denarju in naravi, pokroviteljstvo in prostovoljstvo ostajajo jedro naše strategije 3Mgives. Od leta 1953 smo v skupnosti, v katerih deluje 3M, vložili 1,4 milijarde dolarjev v denarju in izdelkih.
  • Cilj: Stoodstotno sodelovanje v programih za razvoj zaposlenih, da bi izboljšali zmogljivosti posameznikov in organizacije.  Zaposlene spodbujamo in podpiramo, da se vključujejo na področja, ki jih zanimajo, ter si oblikujejo poklicno pot in priložnosti, ki se skladajo z njihovim zanimanjem.
  • Cilj: Podvojitev dotoka raznolikih talentov na vodstvene položaje, da bi sestavili raznoliko delovno silo. Globalno večanje raznolikosti je bistveni del naše strategije trajnosti. Zavedamo se, da bomo s podvojitvijo števila različnih vodij hkrati oblikovali vir različnih ljudi, ki bodo lahko zasedli najvišja vodstvena mesta.


Programi in dogodki

 • Mednarodni dan žensk
  Mednarodni dan žensk je leta 1977 uvedla Generalna skupščina Organizacije združenih narodov. Družba 3M ga zaznamuje s praznovanjem po vsem svetu. Zaposlene v družbi 3M spodbujamo, da se oblečejo v rdeče, da ženskam, ki so jih navdihnile, izkažejo priznanje za to in jih počastijo ter še mnogo drugega. Poglejte, kako na različnih lokacijah po svetu praznujejo mednarodni dan žensk. Poglejte pregled dogodkov, s katerimi je družba 3M leta 2015 zaznamovala mednarodni dan žensk v več kot 50 državah, vključno z videoposnetkom o praznovanju v Združenem kraljestvu in na Irskem.
 • Leta 2002 je Generalna skupščina Združenih narodov razglasila 21. maj za letni svetovni dan kulturne raznolikosti. Leta 2011 je bila sprožena množična kampanja »Naredi eno stvar za različnost in vključitev«, da bi ob svetovnem dnevu kulturne raznolikosti spodbudila ljudi po svetu h konkretnemu ukrepanju v podporo raznolikosti. V družbi 3M izobražujemo svoje ljudi o svetovnem dnevu kulturne raznolikosti in jih spodbujamo, da sodelujejo. Tu je nekaj virov in idej:

  Pridružite se omrežju GlobeSmart in raziščite podrobne informacije o opravljanju dejavnosti v 90 državah.

  Poiščite navdih in ideje na tem seznamu.

  Obiščite stran kampanje Naredi eno stvar za različnost in vključitev

  Združeni narodi

 • Ključ do uresničitve našega raznolikega potenciala je vključevanje. Vključenost vodi do prizadevnosti, prizadevnost do ustvarjalnosti, ustvarjalnost spodbuja inoviranje in inoviranje se izraža kot rast. Septembra v družbi 3M potekajo dogodki in aktivnosti, s katerimi zaposlenim prikažemo, kako lahko prispevajo k vključevalnemu okolju.

Infografika družbe 3M za Srednjo Ameriko

Prostovoljstvo

 • 3M in prostovoljsto

  Že več kot 50 let je zaveza družbe 3M k prostovoljstvu eden naših največjih prispevkov skupnostim, v katerih delamo in živimo. Zaposlene spodbujamo, da skozi prostovoljne dejavnosti s svojo nadarjenostjo in spretnostmi krepijo skupnost. S svojim prostovoljnim delom bogatimo šole, delamo skupnosti živahnejše in pomagamo otrokom iz različnih sosesk, da dosežejo boljši učni uspeh.


Dajanje

Družba 3M aktivno podpira ustvarjanje priložnosti za izboljšanje poklicne poti za ljudi z različnim socialnim poreklom. S finančno pomočjo, prispevki v naravi in prostovoljnim delom že dolgo podpiramo ustanove, posvečene raznolikosti in neprofitne organizacije. To vključuje:


Nagrade 3M

Naša zavezanost raznolikosti

Leta 2015 je revija Forbes družbo 3M uvrstila na seznam najboljših delovnih mest in jo imenovala za eno najbolj cenjenih podjetij. Poleg teh splošnih nagrad smo za svojo zavezanost raznolikosti prejeli tudi ta priznanja:

 • Ženske v upravnih odborih 2020
  Ženske v upravnih odborih 2015

  Ženske v upravnih odborih 2020 je državna kampanja za povečanje deleža žensk v upravnih odborih ameriških podjetij za vsaj 20 odstotkov do leta 2020. Leta 2010 sta dve ženski spodbudila skromna zastopanost žensk v upravnih odborih in dejstvo, da se njihovo število ne povečuje. Ustanovili sta neprofitno organizacijo, ki se ukvarja predvsem s spodbujanjem vseh udeleženih, od potrošnikov do upravnih odborov, da si prizadevajo za povečanje tega števila. Kampanja Ženske v upravnih odborih 2020 je osredotočena na izobraževanje vseh ljudi o pomembnosti tega problema. Če je upravni odbor raznolik, je tudi boljši. Različnost je temelj Amerike. Kadar upravni odbori podjetij vključujejo različne poglede, lahko sprejemajo boljše odločitve za podjetje in delničarje. Različnost povečuje vrednost in dobiček.