1. Slovenija
  2. Iskanje snovi, ki vzbujajo zelo veliko zaskrbljenost (SVHC)
Slovenija

SVHC Search

 

Rezultati iskanja snovi, ki vzbujajo zelo veliko zaskrbljenost (SVHC)

Iščete informacije o snoveh, ki vzbujajo zelo veliko zaskrbljenost za kemične izdelke? Prosimo, uporabite naslednje: Iskanje varnostnega lista (VL)
Poišči rezultate

Ta podatkovna baza služi v informativni namen za izdelke o snoveh, ki vzbujajo zelo veliko zaskrbljenost (SVHC). Navedene informacije predstavljajo trenutno znanje in prepričanje podjetja 3M, ki lahko temeljijo delno ali v celoti na informacijah, ki jih podjetju 3M zagotovlja tretja stran - dobavitelji. Za več informacij se prosim obrnite na: {EHS&R ime oddelka}, {telefonska št.}, {e-naslov}. Posredujemo tudi online SVHC informacije za ostale države v lokalnem jeziku.

Nasveti za iskanje

Ime/številka izdelka

V polje ime/številka izdelka se lahko vnese kombinacija besed ali številk, kot so imena izdelkov in številke modela.

Primer: čistilo za delovne površine 573 pri iskanju 3M​™ čistila za delovne površine in pisarne.

 

Oblika 3M ID številke

Prosim vnesite 3M ID številko v sledeči obliki: xx-xxxx-xxxx-x or xxxxxxxxxxx

Primer:  42-0023-4049-7 or 42002340497

 

Fragmenti

Ni znano celotno ime izdelka ali celotna 3M ID številka? Vnesite vsaj dve številki.