1. Slovenija
  2. Iskanje varnostnega lista (VL)
Slovenija

Iskanje med varnostnimi listi (SDS)

SDS Finder

Poišči rezultate

Varnostni listi (SDS) na tem spletnem mestu morda ne izpolnjujejo zahteve, ki so določene z zakonodajo v vaši državi. Da bi dobili izvod varnostnega lista v formatu, ki je predpisan z zakonodajo vaše države, se obrnite na lokalno 3M podružnico ali pokličite {telefonska številka} za več informacij. Posredujemo tudi  online SVHC informacije za ostale države v lokalnem jeziku.

 

Nasveti za iskanje

Varnostni listi (SDS) za 3M izdelke so na razpolago uporabnikom nevarnih snovi.

3M vam omogoča dostop do informacij o varnostnem listu, pod pogojem, da se podatki kopirajo v celoti brez sprememb, razen če je predhodno pridobljeno soglasje podjetja 3M, pri čemer se niti kopija niti original ne bosta preprodajala ali na kakšen drugi način distribuirala z namenom pridobitve zaslužka.

 

Ime/številka izdelka

V polje ime/številka izdelka se lahko vnese kombinacija besed ali številk, kot so imena izdelkov in številke modela.

Primer: čistilo za delovne površine 573 pri iskanju 3M​™ čistila za delovne površine in pisarne.

 

Oblika SDS in 3M ID številke

Primer: 10-0157-7 in 70-0160-6830-9

 

SDS številke

Te številke se včasih lahko najdejo na embalaži izdelka.

 

Fragmenti

Ni znana celotna SDS številka? Vnesite vsaj dve številki.

 

Vprašanja, ki so vezana za SDS

Pokličite +386 1 2003 630, če ne morete najti določene informacije o SDS.