1. Training: Learn How to Listen
HCB_3MLittmannStethoscopes_VN

Learn How to Listen


 • Pediatric nurse listening to the chest of a toddler with a 3M Littmann Classic III Stethoscope.

  Dẫn nhập về thính chẩn.

  • Kỹ năng thính chẩn là một kỹ năng y khoa chuyên môn Kỹ năng chẩn đoán qua tiếng tim, phổi và bụng một cách chính xác có thể giúp bạn kiểm tra cũng như giám sát tình trạng bệnh nhân một cách nhanh chóng và hiệu quả. Những điều kiện và thiết bị được trình bày dưới đây sẽ giúp bạn thực hiện quy trình thính chẩn một cách chính xác:
   • Phòng khám yên tĩnh, đầy đủ ánh sáng, nhiệt độ ấm.
   • Bệnh nhân cần cởi bỏ áo ngoài. Điều này cho phép bạn đặt ống nghe trực tiếp lên ngực hoặc lưng và sẽ loại bỏ được tạp âm gây ra do tiếng chà xát của quần áo.
   • Tư thế bệnh nhân: nằm ngửa, ngồi và nằm nghiêng về phía bên trái. Bạn có thể nghe được nhiều âm thanh khác biệt, đặc biệt là những âm thanh bất thường ở những vị trí khác nhau.
   • Ống nghe có cấu tạo chuông nghe và màng nghe (hoặc có chức năng hoạt động như chuông nghe và màng nghe) là điều thiết yếu.
  • Tìm hiểu thêm về kỹ năng thính chẩn. Ứng dụng Học viện nghiên cứu 3M™ Littmann® có chứa nguồn tài liệu đào tạo thính chẩn nhằm giúp cải thiện kỹ năng cho học viên.
  • Nhận thêm thông tin và tải ứng dụng ngay!
 • Pediatric nurse listening to the chest of a toddler with a 3M Littmann Classic III Stethoscope.
  Introduction to auscultation.
  • Auscultation is a clinical skill worth learning. The ability to accurately identify various heart, lung, and bowel sounds can help you quickly and efficiently assess patients and monitor their condition. The following conditions and equipment will help you perform a proper auscultation:
   • A quiet, well-lit, warm room.
   • An appropriately disrobed patient. This allows you to place the stethoscope directly on the chest or back and will eliminate distortions and frictional noise from clothing.
   • The ability to examine the patient supine, sitting, and in left lateral recumbent positions. You may hear different sounds, especially abnormal ones, in different positions.
   • A stethoscope with both a bell and diaphragm (or the capacity to act as a bell and diaphragm) is essential.
  • Learn more auscultation skills. The 3M™ Littmann® Learning Institute App is packed with auscultation training resources that help sharpen your ability to hear.
  • Get details and download the app now
Follow Us
Change Location
United States - English