1. 3M™ Littmann® Learning Institute App
HCB_3MLittmannStethoscopes_VN
webLoaded = "false" Loadclientside=No

3M™ Littmann® Learning Institute App


 • Smart phone screen showing the self-test section of the Littmann Learning Institute app.

  Việc đào tạo kỹ năng thính chẩn trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

  Nội dung đào tạo chuyên môn nhằm giúp bạn cải thiện kỹ năng thính chẩn và hướng dẫn sử dụng ống nghe Littmann hiệu quả hơn. Ứng dụng Học viện Nghiên cứu 3M™ Littmann® bao gồm những bài tự học với tiếng tim và phổi, cùng những tình huống giả định của bệnh nhân giúp bạn cải thiện khả năng chẩn đoán, tự kiểm tra nhằm theo dõi quá trình đào tạo, thư viện âm thanh và nhiều tính năng trong cùng 1 ứng dụng.

  Nội dung cơ bản và chuyên sâu: Tải ứng dụng và tự trải nghiệm nội dung đào tạo cơ bản miễn phí. Để có thể truy cập nội dung đào tạo đầy đủ (chuyên sâu) mà không phải đóng thêm phí, sử dụng phiếu mua hàng (voucher) nhận được từ nhà cung cấp khi mua ống nghe Littmann. Hoặc, bạn có thể truy cập nội dung đầy đủ bằng cách mua ứng dụng với giá 50$ từ Cửa hàng ứng dụng iTunes hoặc Google Play.

  Hãy tải ứng dụng và bắt đầu khóa đào tạo ngay hôm nay!

  Tải ứng dụng miễn phí cho Apple iOS từ iTunes App Store

  Tải ứng dụng miễn phí cho Android từ Google Play


 • Smart phone screen showing the self-test section of the Littmann Learning Institute app.

  Education at your fingertips.

  Get exclusive training content on your mobile device that will help you improve your auscultation skills and use your stethoscope more effectively. The 3M™ Littmann® Learning Institute App includes self-paced lessons with heart and lung sounds, patient scenarios to help improve your diagnostic thinking, self-tests to track your progress, a sound library, and more.

  Get the app and start training today!

  Here’s how:

  Find
  Find the Littmann Learning Institute App in the App Store or Google Play.

  Download
  Download the free app to your mobile device.

  Unlock
  Enter the serial number, found on your 3M™ Littmann® Stethoscope chestpiece, or voucher code to unlock unique educational content.


Follow Us
Change Location
United States - English