HCB_3MLittmannStethoscopes_VN

Upcoming Events


 • Doctor wearing a 3M Littmann Cardiology III Stethoscope.

  Đại học Tim mạch Hoa Kỳ: ACC.16

  Phiên họp và triển lãm khoa học thường niên lần thứ 65
  2-4 tháng Tư, 2016 | Chicago IL, Hoa Kỳ

 • Doctor wearing a 3M Littmann Cardiology III Stethoscope.

  Tổ chức Tim mạch Thế giới

  Hội nghị Thế giới về Tim và Sức khỏe Tim mạch
  4-7 tháng Sáu, 2016 | Mexico City, Mexico


 • World Congress of Cardiology & Cardiovascular Health 2016 (WCC)

  Visit 3M Littmann® Stethoscopes at the World Congress of Cardiology & Cardiovascular Health 2016 (WCC) in Mexico City, Mexico June 4 - 7, 2016. During exhibit hall hours, a wide variety of stethoscopes will be for sale to meet your auscultation needs. Check out our new stethoscopes with latest technology, latest tubing colors and unique chestpiece finishes! FREE on-site engraving also available with purchase.


 • Doctor wearing a 3M Littmann Cardiology III Stethoscope.

  Hiệp hội Tim mạch Châu Âu

  Hội nghị ESC
  27-31 tháng Tám, 2016 | Rome, Ý

 • Doctor wearing a 3M Littmann Cardiology III Stethoscope.

  Hiệp hội Hô hấp Châu Âu

  Hội nghị Quốc tế ERS
  3-7 tháng Chín, 2016 | Luân Đôn, Vương Quốc Anh

Follow Us
Change Location
United States - English