Skip to Primary Navigation Skip to Site Navigation Skip to Main Content All 3M.com Site Map

eSSENTIAL Accessibility

3เอ็ม รองรับเบราวเซอร์ที่ช่วยให้ทุกคนเข้าถึงเว็บได้

3เอ็ม มีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่จะเสนอนวัตกรรมของซอฟแวร์ในการเข้าถึงเว็บไซต์สำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ได้สามารถท่องเว็บได้ง่ายขึ้น ให้แก่ผู้เข้าชมเว็บไซต์ 3M.com ทั่วโลก โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

eSSENTIAL Accessibility™ ได้ถูกพัฒนาแยกออกมาจากเว็บเบราเซอร์ที่มีคุณสมบัติต่างๆ เข้ามาแทนที่การใช้คีย์บอร์ดและเม้าส์ เหมาะสำหรับผู้ใช้งานที่มีปัญหาในการพิมพ์ เลื่อนเม้าส์ หรือการอ่านข้อมูลต่างๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้งานง่ายยิ่งขึ้น ปัญหาเหล่านี้มักจะเกิดกับผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกาย มีข้อจำกัดทางกายภาพ หรืออันเนื่องมาจากโรคหลอดเลือดสมอง อัมพาต โรคไขข้อ เส้นโลหิตตีบ หรือปัจจัยด้านอายุ เป็นต้น

การทำงานของเบราว์เซอร์ประกอบไปด้วย

 • การแสดงคีย์บอร์ดบนหน้าจอ พร้อมคำใกล้เคียง และการออกแบบจัดวางหน้าจอ
 • การคลิกเมาส์อัตโนมัติ
 • การสแกนตามคำสั่ง / สแกนอัตโนมัติ
 • การแสดงค่า XY ณ จุดที่เม้าส์ชี้
 • การแสดงคำสั่งการทำงานของเม้าส์
 • การแสดงเรดาร์การทำงานของเม้าส์
 • การใช้งานเว็บแคมแบบแฮนด์ฟรี โดยติดตามจากการเคลื่อนไหว

เว็บเบราว์เซอร์ eSSENTIAL Accessibility™ ยังรวมถึงการใช้งานสำหรับบุคคลที่มีปัญหาในการอ่านอันเนื่องมาจาก ความบกพร่องทางสายตา ความบกพร่องในการอ่านหรือทางทักษะการเรียนรู้ หรือข้อจำกัดด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ

คุณสมบัติ eSSENTIAL Accessibility™ ที่สามารถทำได้:

 • สามารถอ่านเนื้อหน้าบนเว็บไซต์ต่างๆ และแสดงผลโดยการอ่านออกเสียง
 • สามารถอ่านชื่อหน้า หรือหัวข้อต่างๆ บนเว็บไซต์ต่างๆ และแสดงผลโดยการอ่านออกเสียง
 • สามารถอ่านในส่วนของเนื้อหาที่ต้องการ และแสดงผลโดยการอ่านออกเสียง
 • สามารถอ่านลิงค์บนหน้าเว็บไซต์ต่างๆ และแสดงผลโดยการอ่านออกเสียง

วิธีการดาวน์โหลดเบราว์เซอร์ The eSSENTIAL Accessibility™

eSSENTIAL Accessibility Logo

โดยการคลิกที่ไอคอน the eSSENTIAL Accessibility™ คุณสามารถดาวน์โหลดได้โดยตรงจากเว็บไซต์ดังกล่าวโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หรือเข้าไปที่ www.essentialaccessibility.com เพื่อดาวน์โหลด, การตั้งค่าและข้อมูลสนับสนุน the eSSENTIAL Accessibility™ ปัจจุบันสามารถรองรับได้ 9 ภาษาwww.essentialaccessibilty.com หรือ เบราว์เซอร์ the eSSENTIAL Accessibility™ ทั้งสองนั้นมีความเกี่ยวข้องกับ 3เอ็ม

ภาษาที่ให้บริการใน eSSENTIAL Accessibility

The eSSENTIAL Accessibility™ สามารถรองรับการให้บริการในภาษาต่อไปนี้

 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาเดนมาร์ก
 • ภาษาเยอรมัน
 • ภาษาฝรั่งเศส
 • ภาษาอิตาลี
 • ภาษานอร์เวย์
 • ภาษาสวีเดน
 • ภาษาสเปน
 • ภาษาโปรตุเกส