Skift til hovednavigasjon Skift til sidenavigasjon Skift til hovedinnhold All 3M.com Site Map

3M™ Mobile Projectors.

Portable. Produktive. Virkningsfulle. Skap et varig inntrykk:

 

3M™ Mikroprojektor MP180

i 6 enkle trinn

3M™ Mikroprojektor MP160

Den lyssterke smart phone- projektoren

 
Microsoft Word®, PowerPoint® og Excel® er registrerte varemerker tilhørende Microsoft Corporation i USA. Wi-Fi™ er et varmerke tilhørende Wi-Fi Alliance. Bluetooth® er et registrert varemerke tilhørende Bluetooth SIG. Apple, iPad, iPhone, iPod og iTouch er varemerker tilhørende Apple Inc., registrert i USA og andre land. Alle andre varemerker tilhører sine respektive eiere.