Skip to Primary Navigation Skip to Site Navigation Skip to Main Content All 3M.com Site Map
Company Information

Yrityksen vastuullisuus

Tavoitteena kestävä tulevaisuus

3M:llä on pitkäaikainen sitoutuminen kestävän kehityksen mukaiseen toimintaan. Kestävä kehitys tarkoittaa nyky-yhteiskunnassa tarpeisiin vastaamista siten, että kunnioitamme myös tulevien sukupolvien mahdollisuuksia nauttia puhtaasta luonnosta. Pitkäaikainen sitoutuminen on myös tuottanut tulosta: 3M on menestyvä liikeyritys, jonka toiminta perustuu ekologiseen, taloudelliseen ja sosiaalisen vastuun huomioiviin arvoihin.

3M on jo ollut pitkään tietoinen, että hyvän maineen ylläpito vaatii terveen liiketoiminnan vaalimista, mutta myös oikeiden ja vastuullisten toimintatapojen noudattamista. 3M on kehittänyt tuotantoaan jo vuodesta 1975 Pollution Prevention Pays – ohjelman avulla.  Ohjelma on tähdännyt koko ajan kiristyvien niin ympäristö- ja jätteenkäsittelyvaatimusten kuin tuotteiden uusiokäytön huomioonottamiseen. Olemme sitoutuneet kestävään kehitykseen.   

Visio & Arvot
Yrityksemme visio on olla innovoimaisin yritys ja asiakkaidemme mieluinen valinta yhteistyökumppaniksi. Innovatiivisuus ei näy ainoastaan tuotteissamme vaan koko liiketoiminnassamme.

Kaikki mitä teemme, on yhteydessä yrityksemme arvoihin ja päivittäisiin toimintoihin, jotka on kirjattu Business Conduct-ohjeistuksessa.

3M:n kestävän kehityksen mukainen liiketoiminta perustuu yrityksen perusarvoihin. Arvojen mukainen toiminta edellyttää 3M:ää

  • toimimaan aina ehdottoman eettisesti
  • saavuttamaan asiakastyytyväisyys ensiluokkaisella laadulla ja palvelulla
  • olemaan sijoittajille houkutteleva ja kannattava sijoituskohde
  • kunnioittamaan sosiaalista ja fyysistä ympäristöä kaikkialla maailmassa
  • arvostamaan ja kehittämään työntekijöiden taitoja, aloitteita ja johtajuutta
  • olemaan yritys, josta työntekijät voivat olla ylpeitä

Lisätietoja 3M:n yritysvastuusta