1. Pravilnik o zasebnosti
3M (East) AG Podružnica Slovenija

3M Slovenija

3M politika zasebnosti na spletu

3M globalna politika zasebnosti na spletu

 

 • 3M spoštuje vašo pravico do zasebnosti. 3M politika zasebnosti na spletu opredeljuje osebne podatke, ki jih lahko zbiramo in načine, na katere jih lahko uporabljamo. Ta politika opisuje tudi druge pomembne teme v zvezi z zaščito vaše zasebnosti.

 • 3M Globalna politika zasebnosti na spletu

  Politika 3M spoštuje vse veljavne zakone o zasebnosti in zaščiti oziroma varstvu podatkov. Ta obveznost odraža pomen, ki ga pripisujemo zaupanju naših delavcev, strank, poslovnih partnerjev in drugih, ki nam pošiljajo svoje zasebne podatke.

  Ta globalna politika zasebnosti na spletu ('Politika') opisuje, kako 3M varuje vašo zasebnost pri zbiranju osebnih podatkov na 3M spletnih straneh. Izraz "osebni podatki", ki ga uporabljamo v tej politiki, predstavlja informacije, ki vas osebno identificirajo, samostojno ali skupaj z drugimi informacijami, ki so nam razpoložljive.

  Ta politika se na splošno uporablja za vse spletne strani, ki jih obvladuje 3M ali se obvladuje v njegovem imenu, kot tudi na vse njegove poslovne enote povsod po svetu (posamično "3M spletna stran") .

 • Izjave o zasebnosti na spletni strani

  Čeprav se ta politika na splošno nanaša na vse spletne strani, ima vsaka 3M spletna stran različen namen in karakteristike. V kolikor je potrebno dostaviti dodatne ali drugačne podatke, ki se nanašajo na specifično 3M spletno stran, bomo take podatke dostavili za zadevno spletno stran ali v posebni izjavi o zasebnosti, ki se postavi na zadevno spletno stran (izjava o zasebnosti na spletni strani). Vsako posamično razkrivanje podatkov ali izjava o zasebnosti na spletni strani predstavlja dodatek in spremembo te politike, vendar izključno za spletno stran 3M, na katero se ta postavi.

 • Omejitve glede zbiranja, uporabe in razkrivanja osebnih podatkov

  3M bo skladno z veljavnim zakonom o zbiranju osebnih podatkov na spletni strani:

  • pravočasno in na ustrezen način poslal obvestilo o svoji praksi ravnanja s podatki;

  • zbiral, uporabljal, razkrival in prenesel osebne podatke samo z vašo privolitvijo, ki je lahko dana izrecno ali implicitno, odvisno od občutljivosti osebnih podatkov, zakonskih pogojev in drugih dejavnikov;

  • zbiral vaše osebne podatke samo za specifične, omejene namene. Informacije, ki jih zbiramo, bodo relevantne, ustrezne in ne bodo pretirano obsežne in bodo za namene, za katere se zbirajo;

  • obdeloval vaše osebne podatke na tak način, ki bo v skladu s cilji, zaradi katerih so prvotno zbrani ali s katerim ste se naknadno strinjali;

  • ukrenil poslovno tehtne korake, da bi se zagotovilo, da bodo vaši osebni podatki zanesljivi za namene, za katere so namenjeni, da bodo točni, popolni in če je potrebno tudi ažurirani;

  • ne bo uporabljal osebnih podatkov v neposredne tržne namene, ne da bi vam dal priložnost, da jih umaknete in

  • sprejel vse ustrezne ukrepe po pogodbi ali na kakšen drug način, da poskrbi za ustrezno varstvo osebnih pdoatkov, ki se razkrijejo tretji osebi ali prenesejo drugim državam, kamor spada tudi njihovo prenašanje v okviru družbe 3M.

 • Informacije, zbrane na 3M spletnih straneh in kako jih je mogoče uporabljati

  Kadar pristopate in uporabljate spletno stran 3M, obstajajo trije načini, kako lahko zbiramo informacije o vas:

  1. Informacije, ki nam jih je poslal vaš spletni brskalnik

  3M zbira informacije, ki nam jih je samodejno poslal vaš spletni brskalnik. Te informacije običajno vsebujejo IP naslov vašega spletnega izvajalca storitev, ime operativnega sistema (kot je Macintosh® ali Windovs®) ter ime in verzijo brskalnika (kot je Internet Explorer® ali Safari ®). Informacije, ki jih prejemamo, so odvisne od tega, kako je nastavljen vaš spletni brskalnik. Prosimo vas, da pregledate svoj brskalnik, če želite izvedeti, katere informacije pošilja vaš brskalnik in kako lahko spremenite nastavitve.

  Informacije, ki jih daje vaš brskalnik, vas ne identificirajo osebno. Mi te informacije uporabljamo za pridobivanje statističnih podatkov, ki nam pomagajo, da izboljšamo naše spletne strani in bile še bolj kompatibilne s tehnologijami, ki jih uporabljajo naši online obiskovalci.

  2. informacije, zbrane s postavitvijo "piškotkov "na vaš računalnik

  3M lahko dobi informacije o vas z instaliranjem 'taga' na čvrstem disku računalnika. Ta tag je znan kot "piškotek".

  Vse naše 3M strani uporabljajo 'piškotke'. Piškotki se uporabljajo za označevanje računalnika z enotnimi identifikatorji, ki jih generira računalnik, ko pristopite k naši spletni strani. Piškotki vas ne identificirajo osebno in potečejo, ko zaprete brskalnik. Mi uporabljamo piškotke za zbiranje statističnih podatkov o načinih, na katere obiskovalci uporabljajo naše spletne strani - katere spletne strani obiskujejo, katere povezave uporabljajo in kako dolgo se zadržujejo na vsaki strani. Te podatke (znane tudi kot "Clickstream podatki") analiziramo v obliki statistike, da bi dobili boljši vpogled v zanimanja naših obiskovalcev in potrebo, da še izboljšamo vsebino in funkcionalnost naših spletnih strani.

  Nekatere 3M spletne strani uporabljajo tudi 'vztrajne piškotke'. Ti piškotki ne potečejo, ko zaprete brskalnik; ostanejo na računalniku, dokler jih ne izbrišete. Z dodelitvijo enotnega identifikatorja računalniku smo v stanju, da ustvarimo bazo svojih predhodnih izbir in nagnjenosti in ko je potrebno, da se take izbire in nagnjenosti ponovno zberejo, jih je mogoče pri nas dobiti samodejno, s čimer se varčujeta čas in trud. Na primer, potem ko ste opravili nakup, če se odločite, da kupite še kaj, bo vaš naslov za dobavo zadržan in bo potrebno, da ga samo potrdite. Če spletna stran 3M uporablja 'vztrajne piškotke', vas bomo mi o tem obvestili prek izjave o zasebnosti, objavljene na zadevni spletni strani.

  Če ne želite prejemati piškotkov, lahko nastavite tako, da vaš brskalnik zavrne piškotke ali pa, da vas opozori, kdaj je piškotek postavljen na računalniku. Čeprav vam ni treba sprejeti piškotkov, ko obiščete spletno stran 3M, morda ne boste mogli uporabljati vseh funkcionalnosti spletne strani, če bo vaš brskalnik zavrnil naše piškotke.

  3. Informacije, ki jih dajete zavestno in prostovoljno

  3M zbira informacije, ki jih dajete zavestno in prostovoljno. Ko uporabljate spletno stran 3M se lahko prijavite na informacije, da jih prejemate po elektronski pošti, ko ste končali anketo ali postavite vprašanje, ali se odgovarja elektronsko pošto. V številnih primerih bodo te informacije osebni podatki.

  3M uporablja te informacije za tiste namene, za katere ste se opredelili. Če na primer dajete svoj e-mail naslov in potrdite, da lahko prejemate obvestila po elektronski pošti. Uporabili bomo vaš e-mail naslov, da vam pošljemo obvestila, ki ste jih zahtevali.

  Ravno tako lahko uporabimo informacije, ki jih zberemo s 3M spletnih strani za razne poslovne namene, kot so uporabniški servis, preprečevanje goljufij, raziskovanje trga, izboljševanje naših izdelkov in storitev. Ravno tako lahko odstranimo vse osebne podatke, druge pa uporabljamo za zgodovinske in stastistične podatke ali v znanstvene namene.

  Številne med 3M stranmi dovoljujejo, da se opredelite za to, kako se bodo uporabljali vaši osebni podatki. V večini primerov od vas zahtevamo, da navedete svojo izbiro takrat, ko tudi na spletni strani dajete svoje osebne podatke.

 • Dostavljanje osebnih podatkov

  3M ne bo uporabljal osebnih podatkov, ki jih je zbral s svojih spletnih strani, za pošiljanje elektronske pošte posrednika, če ne bo imel vaše izrecne privolitve.

  3M lahko prenese vaše osebne podatke drugim poslovnim enotam 3M. Ko to storimo, bodo te druge poslovne enote 3M uporabljale prejete informacije na tak način, ki je v skladu z namenom, za katerega ste ste se strinjali in izključno tako, kot je to dovoljeno s to politiko, veljavnimi izjavami o zasebnosti na spletni strani, ki se uporabljajo v državi in z vsemi aktualno veljavnimi zakoni o zaščiti zasebnosti oziroma varstvu podatkov.

  3M ravno tako lahko posreduje vaše osebne podatke tretjim stranem, ki jih angažiramo za opravljanje storitev podpore za naše potrebe. Te tretje strani smejo uporabljati vaše osebne podatke, ki smo jim jih posredovali zgolj za opravljanje storitev za naše potrebe in morajo z njimi ravnati kot s strogo zaupnimi podatki.

  V nekaterih primerih lahko 3M posreduje vaše osebne podatke tretjim osebam, ki so naši partnerji pri dobavi izdelkov in opravljanju storitev za naše stranke. Kadar storimo kaj takega, zahtevamo od naših poslovnih partnerjev, da posredovane osebne podatke uporabljajo na način, ki je v skladu z namenom, za katerega so prvotno zbrani (ali s katerim so se pozneje strinjali) in izključno na način, ki je dovoljen s to politiko in veljavnimi izjavami o zasebnosti na spletni strani, ki se uporabljajo v državi ter z vsemi aktualno veljavnimi zakoni o zaščiti zasebnosti oziroma varstvu podatkov.

  V določenih redkih priložnostih lahko posredujemo ali pošljemo osebne podatke nepovezanim tretjim osebam. Na primer, osebne podatke lahko posredujemo tretji osebi (i) na vašo zahtevo; (ii) v skladu z zakonskimi potrebami ali sodnom nalogom; (iii) zaradi preiskave morebitnega kaznivega dejanja, kot je kraja identitete; (iv) v zvezi s prodajo, nakupom, združevanjem, reorganizacijo, likvidacijo ali prenehanjem poslovanja 3M ali poslovne enote 3M; ali (v) pod podobnimi okoliščinami. V kolikor bi se to zgodilo, bomo ustrezno ukrepali, da bi zaščitili vaše osebne podatke.

  Številne naše spletne strani omogočajo, da se opredelite, ali boste dovolili razkrivanje oziroma posredovanje vaših osebnih podatkov. V večini primerov bomo od vas zahtevali, da navedete vašo odločitev glede tega v času in na strani, na kateri dajete svoje osebne podatke..

 • Varnost osebnih podatkov

  Vaši osebni podatki bodo v glavnem shranjeni v podatkovni bazi družbe 3M ali podatkovni bazi, ki jo vodijo naši izvajalci servisa. Večina teh podatkovnih baz se hrani na strežnikih, ki se nahajajo na ozemlju ZDA. Če bodo vaši podatki posredovani zunaj vaše države, dobili o tem ustrezno obvestilo, skaldno z veljavnimi zakoni.

  3M sprejema tehtne ukrepe za zaščito zaupnosti, varnost in nedotakljivost vaših osebnih podatkov. Mi na primer uporabljamo Secure Socket Laier ( SSL) tehnologijo za prenos osebnih podatkov po spletu. Čeprav uporabljamo varnostne ukrepe, da bi zavarovali vaše osebne pdoatke pred neupravičenim razkrivanjem, zlorabami ali spreminjanjem in v primeru vseh računalniških omrežij, ki so povezane s spletnom, ne moremo jamčiti varnost informacij, ki jih pošiljajo po spletu in ne prevzemamo nase odgovornosti za kršenje varnosti, ki je zunaj našega nadzora.

 • Pristop k osebnim podatkom

  Oseben podatke, ki nam jih dostavite prek 3M spletne strani lahko pregledate, popravite in ažurirate z mehanizmom povratne informacije, ki se nahaja na določeni spletni strani 3M, da da boste kliknili na to povezavo za povratno informacijo ali pisali naši družbi 3M na naslov : 3M, Global Internet Privacy Policy, Business Conduct and Compliance, 220-11W-02, 3M Centre, 3M Company, St. Paul, MN 55144-1000.

 

 • Shranjevanje osebnih podatkov

  3M shranjuje osebne podatke, ki so se zbrali na spletni strani 3M tako dolgo, kolikor je to nujno, da se storitve in izdelki ter informacije, ki jih zahtevate, dostavijo na vašo zahtevo ali na način, ki ga dovoljuje veljavni zakon.

 • Otroci in starši

  Spletne strani 3M na splošno niso namenjene za ljudi mlajše od 13 let. 3M zavestno ne zahteva in ne zbira osebnih podatkov od otrok ali o otrocih na svojih spletnih straneh, razen kadar je to dovoljeno po veljavnem zakonu. Če je vaš otrok poslal osebne podatke in vi zahtevate, da se taki podatki izbrišejo iz naše evidence, lahko to storite tako, da uporabite obrazec za povratno informacijo, ki se nahaja na določeni spletni strani 3M. Izberite povezavo za povratno informacijo ali pa pošljete dopis na naslov: 3M, Global Internet Privacy Policy, Business Conduct and Compliance, 220-11W-02, 3M Centre, 3M Company, St. Paul, MN 55144-1000.

 • Vprašanja o tej politiki ali naših izjavah o zasebnosti

  Če imate kako vprašanje v zvezi s to politiko ali državo ali z izjavo o zasebnosti na spletni strani ali o tem, kako uporabljamo vaše osebne podatke, vas prosimo, da nas kontaktirate tako, da kliknete na to povezavo za povratno informacijo ali nam pišite na: 3M, Global Internet Privacy Policy, Business Conduct and Compliance, 220-11W-02, 3M Centre, 3M Company, St. Paul, MN 55144-1000.

 • Sprememba te politike in naših izjav o zasebnosti

  3M zadržuje pravico, da ažurira ali spremeni politiko kadar koli in brez vnaprejšnjega obveščanja, tako da bo spremenjeno različico te politike postavil na našo spletno stran 3M. Ravno tako zadržujemo pravice, da ažuriramo ali spremenimo naše izjave o zasebnosti za državo ali za spletno stran ob katerem koli času in ravno tako brez vnaprejšnjega obveščanja, tako da bomo revidirano izjavo o zasebnosti postavili na veljavno spletno stran družbe 3M. Če spremenimo to politiko ali katero koli izjavo o zasebnosti, se bodo takšne spremembe nanašale samo na tiste osebne podatke, ki jih zbiramo potem, ko smo postavili revidirano politiko ali izjavo o zasebnosti na veljavno spletno stran družbe 3M.

Spremljajte nas
Zgoraj omenjene blagovne znamke so zaščitni znaki podjetja 3M.